Anti Racism Charter (Gaeilge)

Ba mhaith le Líonra an Iarthair i gCoinne an Chiníochais (WARN) cuireadh a thabhairt duit bheith páirteach i dtionscnamh frith-chiníoch nua agus corraitheach d’Iarthar Bhéal Feirste – Cairt Fhrith-Chiníochais Iarthar Bhéal Feirste (nó Anti-Racism Charter for West Belfast). Seans go bhfuil a fhios agat go bhfuil WARN ag obair le roinnt bhlianta anois chun cultúr frith-chiníoch a chur chun cinn in Iarthar Bhéal Feirste agus chun áit a dhéanamh d’Iarthar Bhéal Feirste nach bhfuil spás ar bith ann don chiníochas i bhfoirm ar bith; i measc na dtionscnamh rathúil ar tugadh fúthu go dtí seo bhí an pacáiste fáilte ‘Comhar na gComharsan’, do theaghlaigh imirceacha ag bogadh le cónaí in Iarthar Bhéal Feirste, tionscnamh frith-chiníoch na dtábhairní agus na gclubanna, agus pas frith-chiníoch ‘Phoblacht an Choinsiasa’.

Tá cáil dlite ag Iarthar Bhéal Feirste mar phobal fial, le stair bhródúil de bheith ag obair ar son sochaí níos cothroime agus cuimsithí do chách. Ar an drochuair tá an ciníochas ag treabhadh i mBéal Feirste agus áiteanna eile le blianta beaga anuas; bhí na hionsaithe scáfara ar bhaill den phobal Romach i samhradh 2009 mar shampla amháin de seo.  Scriosann an ciníochas saolta – folmhaíonn sé na híobartaigh ach déanann sé dochar freisin do fhabraic shóisialta agus eacnamaíochta an phobail. Baineann an dúshlán le cinntiú nach bhfuil áit ar bith don chiníochas inár bpobal in Iarthar Bhéal Feirste, baineann sé linn uilig, agus thig linn uilig ár gcuid a dhéanamh. Tugann tionscnamh seo Chairt an Fhrith-Chiníohcais deis duit do pháirt a ghlacadh.

Níl sa Chairt Frith-Chiníochais ach leathanach amháin a chuimsíonn míniú ar cad is ciníochas ann araon le cúpla sampla, agus geallann an sínitheoir gan focal ciníoch ar bith a rá ná gníomh ciníoch ar bith a dhéanamh, agus dúshlán a thabhairt dó nuair a tharlaíonn sé. Tá spás ann ar mhaithe le síniú.

Seolfar Cairt Fhrith-Chiníochais Iarthar Bhéal Feirste sa Chultúrlann ar Bhóthar na bhFál Dé Sathairn 20ú Márta 2010 ag 11.00rn agus beidh sí oscailte le síniú ina dhiaidh sin. Roghnaigh muid an dáta seo don seoladh de bhrí gur é an lá dár gcionn Lá Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe um Dhíobhadh Leatroim Chiníoch agus comóradh 50ú bliain ar Ár Sharpeville san Afraic Theas. Molann muid duit freastal ar an seoladh, an Chairt a shíniú agus í a thaispeáint go suntasach i d’áitreabh, ag tabhairt teachtaireacht shoiléir nach dtacaíonn tú le ciníochas agus go bhfuil tú ag déanamh do chuid le dúshlán a thabhairt dó.

Más maith leat tuilleadh eolais faoin tionscnamh seo nó más maith leat tacú leis an Chairt, is féidir dul i dteagmháil le Donal McKinney ar 90 202030 nó le Flair Campbell ar 07922051502 nó trí ríomhphost chuig westagainstracism@googlemail.com

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.